Na de dagopleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam met docenten als Herman Gordijn en Piet Klaasse, heeft Rob Daniëls zich geuit in realistische olieverven, hij hanteert hierbij de traditionele en impressionistische (à la prima) technieken.

Het portret vormt een belangrijk onderdeel van zijn werk, dit uit zich in ‘formele’ portretten van o.a. Franc Weerwind; burgemeester van Almere.

Het tekenen blijft een zéér belangrijk onderdeel in zijn oeuvre, zowel naar de waarneming als in het vrijere werk met een persoonlijke poëtische benadering, zoals in zijn ‘Post Jeugd Portretten’ waarin hij met elementen berustend op zowel fantasie als realiteit, van volwassen, een (postuum) jeugdportret tekent of schildert.